Organisation

Under oktober 2014 samlades ett antal music lovers för att diskutera hur man skulle kunna hjälpas åt att utveckla musiken i Sandviken. Det man kom överens om var att bilda en förening genom vilken det skulle finnas möjlighet att samla musikintresserade i kommunen. Inriktning på musik i allmänhet men med fokus på Bluesen.

Det beslutades att "Sandvikens Bluesförening" skulle startas upp. Man var överens om det skulle ge bättre möjlighet att nå ut med information på ett bättre sätt. Både till Media och till allmänheten i stort.

Efter att ha utrett formerna för en förening så genomfördes beslutande årsmöte i november vilket innebar att verksamheten så sakteliga kunde påbörjas.

Det finns nu en styrelse som leder arbetet med musikinitiativ i kommunen. Vill ni diskutera eller fråga om något så hittar ni namnen under fliken