Syftet med föreningen

Syftet med Sandvikens Bluesförening är följande;

 

"Föreningen har till ändamål att främja Musik- och främst Blueskulturen i Sandviken regionen.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att genomföra konserter årligen med band som är inriktade på Bluesmusik. 

Föreningen ska även verka för att musikformen uppmärksammas i media, både lokalt, nationellt och internationellt."