Välkommen till Sandvikens Bluesförening

Det här är hemsidan för Sandvikens Bluesförening. Föreningen bildades i november 2014. Syftet med föreningen är att informera om aktiviteter inom live music i allmänhet och Blues music i synnerhet. Bakom föreningen står en styrelse som presenteras på annan sida.  

Vilken information kan man hitta här?

Det handlar om musikarrangemang som genomförs inom Sandvikens kommun. 

Nyheter